AVG verklaring

Verklaring omtrent het gebruik van persoonsgegevens.

 

Beste klant en prospect

 

Gebr. Seuren Rozenkwekerijen BV hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt er er voor dat de persoonlijke informatie die u ons meedeelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij verwerken uw persoons- en bedrijfsgegevens conform de actueel geldende wetgeving en dus ook overeenkomstig de vanaf 25 mei 2018 geldende richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ook bekend onder GDPR), welke in geheel Europa van kracht dan van kracht gaan worden.

Hieronder vindt u onze wijze van omgang met uw gegevens zoals deze ook verankerd zijn in ons intern  Administratieve Organisatie handvest.

 

  1. Wij zijn altijd voor u bereikbaar, onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u bereiken op ons kantoor adres, Grubbenvorsterweg 44, 5973 NB Lottum of via info@seurenroses.nl. Tevens vind u steeds de actuele privacyverklaring geldig voor de gegevensverwerking binnen Gebr. Seuren Rozenkwekerijen BV op onze web site, www.seurenroses.nl.

 

  1. Wij zijn helder in onze communicatie en daar waar contacten leiden tot het aangaan van juridische overeenkomsten worden de voorwaarden duidelijk vastgelegd.

a. Gegevensverwerking bij overeenkomst.

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, verwerken wij voor de opmaak, de uitvoering en de uiteindelijke levering van de goederen de nodige bedrijfs- en persoonlijke gegevens, teneinde de overeenkomst op een volledige en correcte wijze te kunnen uitvoeren. Wij leggen dus de data vast van de opdrachtgever, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, Faxnummer, E-mail adres, BTW nummer en specifieke kenmerken, welke voor de uitvoering of levering van de order van belang zijn. Bij afwijkend afleveradres leggen wij overeenkomstige data ook daarvan vast.

Teneinde aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen doen zullen wij deze gegevens op aanvraag moeten delen met overheidsinstanties, welke deze wettelijke bepalingen dienen te borgen.

Tevens delen wij relevante onderdelen van deze gegevens met onze vervoerders, teneinde er zorg voor te dragen dat de bestellingen tijdig op het juiste adres worden afgeleverd.

Deze gang van zaken is vastgelegd en juridisch verankert in artikel 6, lid 1, letter b van de AVG, u stelt ons de persoons- en bedrijfsgegevens ter beschikking op basis van de koop-verkoop overeenkomst. De gegevens worden bij ons opgeslagen in geborgde elektronische databases, op basis van het aan u toegekende debiteuren (klant) nummer. Een en ander volgens artikel6, lid 1, letter f van de AVG en maakt het u en ons mogelijk om u te identificeren als de correcte klant behorende bij deze dataset. Op basis van de huidige technieken en gebaseerd op aard van de gegevens en mogelijke risico analyses en uiteraard eendachtig de uitvoeringskosten wordt de opslag en verwerking geborgd door technische en organisatorische maatregelen en bijbehorende werkinstructies overeenkomstig de AO, zodat het beveiligingsniveau voldoet aan artikel 32 van de AVG. Naast communicatie doeleinden bewaren wij deze gegevens voor de eerder genoemde wettelijke grondslagen krachtens onze handelsvoorwaarden en fiscaal recht, gedurende de wettelijke periodes (Artikel 6, lid 1 letter c van de AVG).

 

 

Teneinde u ook in de toekomst verder van dienst te kunnen zijn, bewaren wij uiteraard ook uw commerciële gegevens, artikelen, aankoop aantallen, uitvoering en prijzen, dit uiteraard uitsluitend voor intern gebruik en om u optimaal van dienst te zijn bij repeat orders of bij eventuele kwaliteitsvragen.

 

 

b. Gegevensverwerking voor communicatieve doeleinden.

Zoals hiervoor reeds aangegeven gebruiken wij uw gegevens voor de verwerking van uw orders, maar daarnaast gebruiken wij deze ook om gegevens omtrent ons productaanbod, vernieuwingen en of assortiment gegevens met u te delen. Het staat u uiteraard vrij om ons te verzoeken u uit deze mail of reclame shots te verwijderen. Een simpel telefoontje( tijdens kantooruren) aan 077-3662550 of een mailtje aan info@seurenroses.nl is daarvoor voldoende.

 

 

  1. U heeft zelf de controle over uw gegevens bij ons.

Naast het recht van herroeping (zie hiervoor) komen u binnen het kader van de AVG regelgeveing verdere rechten toe, welke uitsluitend beperkt worden door wettelijke bepalingen uit fiscaal- en handelsrecht. Zo heeft u ten aller tijden de mogelijkheid om:

* Inlichtingen op te vragen, omtrent de gegevens welke wij over uw bedrijf  of persoon hebben opgeslagen.

* Recht op correctie of vervollediging van de gegevens

* Recht om persoonsgegevens te laten verwijderen

* Recht op een beperking op de verwerking van de persoons- en bedrijfsgegevens

* Recht op gegevensoverdraagbaarheid, in deze betekent dit in onze structuur het aanleveren van de data in een gestructureerd formaat. Hierbij gelden echter IT beperkingen.

*Daarnaast heeft u op basis van art 21. lid 1 AVG de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het vastleggen van dat voor onze gegevensverwerking om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie van de betrokken persoon.

* Bij aanvragen vanuit de overheidsinstanties inzake inzage in de door ons vastgelegde persoons- en of bedrijfsgegevens zullen wij binnen de toegestane wettelijke kaders u inlichten omtrent het gedane verzoek in deze.

* Bij een data lek of anderszins inbreuk op de thans geldende regelgeving zullen de belanghebbenden zonder onredelijke vertraging worden geïnformeerd cq een melding ontvangen.

* Middels screening en updates zal periodiek het beveiligsniveau getoetst worden en waarnodig bijgesteld. Tevens zal periodiek deze verklaring op basis van de uitleg ( en of audits) van de wetgever aan deze bepalingen worden geupdated. De meest actuele versie treft u altijd aan op onze website: www.seurenroses.nl

 

Heeft u nog vragen ? Aarzel niet en neem even contact met ons op. Bij voorkeur per mail info@seurenroses.nl of raadpleeg onze website www.seurenroses.nl.